Qaçqınlıq ömrü və qayıdış mübarizəsi Nərimanlı adətlərində