Qabaxlı

Qabaxlı – keçmiş İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında, sonralar keçmiş Keşişkənd (Yeğeqnadzor) rayonunda, hazırda isə Vayotsdzor vilayəti ərazisində çay. Qabaxlı kəndinin ərazisindən keçir. Qafqazın beşverstlik xəritəsində qeydə alınmışdır.

Hidronim “qabaq” türk etnonimi əsasında formalaşmışdır.