Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri

İbrahim Bayramov. Bakı: Elm. 2002