Qərbi Azərbaycanın toponimlər sistemi

İbrahim Bayramov. Bakı: Elm. 2005