Qərbi Azərbaycandakı milli məktəblərimizin tarixindən

Əli Adıgözəlov. Bakı: Təhsil. 2003