Qərbi Azərbaycanda soyqırımına məruz qalmış toponimlərimiz

Əziz Ələkbərli. Bakı: Elm və təhsil. 2020