Qərbi Azərbaycan toponimlərinin tərkibində işlənən söz və coğrafi terminlər lüğəti

İbrahim Bayramov. Bakı: Elm. 2000