Qərbi Azərbaycan: tarixi həqiqətlər və ya Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti

İbrahim Bayramov. Bakı: Çıraq. 2012