Qərbi Azərbaycan şivələrinin leksikası

İbrahim Bayramov. Bakı: Elm və təhsil. 2011