Qərbi Azərbaycan: indiki Ermənistan: yazarlar: I kitab

Bakı: Elm və təhsil. 2016