Qərbi Azərbaycan İcmasının Avropada qəbul etdiyi Berlin bəyannaməsi