Qərbi Azərbaycan: I cild: Vedibasar mahalı

Əziz Ələkbərli. Bakı: Ağrıdağ. 2003