Qərbi Azərbaycan abidələri

Əziz Ələkbərli. Bakı: Nurlan. 2007