Qərbi Arpaçay

Arpaçay (Qərbi Arpaçay) mənbəyini Arpa gölündən götürür, Gümrü ətrafından Türkiyə ilə sərhədboyu uzanır, Sərdarabad (Hoktemberyan) ərazisində Hacı Bayram (Baqaran) kəndi yaxınlığında Araz çayına tökülür. Uzunluğu 186 km, hövzəsinin sahəsi 9670 km²-dir. Hazırda “Axuryan” adlanır.