Paşakənd

Paşakənd – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasının, sonralar keçmiş Qafan rayonunun, hazırkı Sünik vilayətinin ərazisində mövcud olmuş qışlaq.

1897-ci ildə ermənilərlə yanaşı 21 nəfər azərbaycanlı yaşamışdır. XX əsrin əvvəllərində azərbaycanlılar deportasiya olunduqdan sonra – 1930-cu illərdə qışlaq ləğv edilmişdir.

Toponim şəxs adı əsasında əmələ gələn antropotoponimdir.