Ovandərəçay

Ovandərəçay – keçmiş Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında, sonralar keçmiş Cəlaloğlu (Stepanavan) rayonunda, hazırda isə Lori vilayəti ərazisində çay. Ovandərə (Hovanadzor) kəndinin ərazisindən axır.