Ortundərə

Ortundərə – keçmiş İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında, sonralar keçmiş Vedi (Ararat) rayonunda, hazırda isə Ararat vilayəti ərazisində dərə. Yuxarı Çanaxçı (Sovetaşen) kəndinin şimal-şərq tərəfində yerləşir.

Toponim türk dilində “orta” mənasında “ortun” sözü ilə “dərə” sözünün birləşməsindən əmələ gəlmişdir.