Murğuz

Murğuz – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Qarakilsə (Sisian) rayonunda, hazırda isə Sünik vilayəti ərazisində dağ.

Toponim “oğuz” (ğuz) etnonimi əsasında formalaşmışdır.