Muradtəpəsu

Muradtəpəsu – keçmiş İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında, sonralar keçmiş Paşalı (Əzizbəyov, Vayk) rayonunda, hazırda isə Vayotsdzor vilayəti ərazisində çay.

Hidronim “Muradtəpə” toponimi ilə türk dilində “çay” mənasında işlənən “su” sözünün birləşməsindən əmələ gəlmişdir.