Muradtəpə

Muradtəpə – keçmiş İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında, sonralar keçmiş Paşalı (Əzizbəyov, Vayk) rayonunda, hazırda isə Vayotsdzor vilayəti ərazisində təpə.

Toponim şəxs adı əsasında əmələ gəlmişdir.