Mirzoyan Nüvədini Zəngilandan ayırıb Meğrinin tərkibinə daxil edib