Millidərə

Millidərə – keçmiş İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında, sonralar keçmiş Vedi (Ararat) rayonunda, hazırda isə Ararat vilayəti ərazisində dərə. Bir neçə kəndin ərazisində yerləşir.

Türk mənşəli “milli” etnonimi əsasında əmələ gəlmişdir.