Məşədilər

Məşədilər – keçmiş İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında, sonralar keçmiş Keşişkənd (Yeğeqnadzor) rayonunun, hazırkı Vayotsdzor vilayətinin ərazisində mövcud olmuş kənd. Həsənkənd və Qoytul kəndləri arasında yerləşirdi.

Kənddə 1922-ci ildə 15 nəfər azərbaycanlı yaşamışdır. 1923-cü illərdə onlar erməni daşnakları tərəfindən sıxışdırılaraq kənddən çıxarılmaş və kənd ləğv edilmişdir. Hazırda xarabalıqdır..

Toponim məşədilər tayfa adı əsasında əmələ gəlmişdir.