Leyli

Leyli – keçmiş Tiflis quberniyasının Lori-Pəmbək qəzasında, sonralar keçmiş Böyük Qarakilsə (Kirovakan, Quqark) rayonunda, hazırda isə Lori vilayəti ərazisində dağ. Hallavar (Halavar) kəndinin ərazisində yerləşir.

Toponim şəxs adı əsasında əmələ gəlmişdir.