Ləmbəli fəryadı: sənədli povest

Vəli Ləmbəli, Bəkir Əbdürrəhmanov. Bakı: Azərnəşr. 1995