Kotuz

Kotuz – keçmiş İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında, sonralar keçmiş Vedi (Ararat) rayonunda, hazırda isə Ararat vilayəti ərazisində dağ.

Toponim “çöl sığın” mənasında işlənən “kituz” heyvan adını əks etdirir.