Kotanlıçay

Kotanlıçay – keçmiş İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında, sonralar keçmiş Paşalı (Əzizbəyov, Vayk) rayonunda, hazırda isə Vayotsdzor vilayəti ərazisində çay. Kotanlı (Karmraşen) kəndinin ərazisindən axır.

Hidronim qıpçaqların “kotanlı” etnoniminin adını əks etdirir.