Kotandağ

Kotandağ – keçmiş İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında, sonralar keçmiş Ellər (Kotayk, Abovyan) rayonunda, hazırda isə Kotayk vilayəti ərazisində dağ.

Toponim qıpçaqların “kotan” etnoniminin adı əsasında formalaşmışdır.