Keçəltala

Keçəltala – keçmiş Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında, sonralar keçmiş Barana (Noyemberyan) rayonunda, hazırda isə Tavuş vilayətində təpə.

Toponim “otsuz, ot bitməyən yer, çılpaq dağ” mənasında işlənən “keçəl” və “tala” sözlərindən əmələ gəlmişdir.