Qanlı illər [türkcə]

Məmməd Səid Ordubadi. Bakı: Qafqaz. 2007