Kəndimiz – dərdimiz: Qərbi Azərbaycan – Vedibasar mahalı – Xalisa kəndi

Sərtib İslamoğlu. Bakı: Ağrıdağ. 2006