İtirilmiş torpaqlar, itirilmiş sərvətlər: Zəngəzur, Göyçə mahalı

Şamil Xudiyev, Fəridə Əmirova. Bakı: Elm. 1998