İrəvan şəhəri: Türk-İslam varlığı necə yox edildi [türkcə]

Nazim Mustafa. Ankara: Berikan. 2015