İrəvanda milli maarifçilik mühiti

Cəfər Cəfərov, Cəlal Allahverdiyev. Bakı: Şərq-Qərb. 2017