İrəvan xanlığının tarixşünaslığı

Zemfira Hacıyeva. Bakı: Çaşıoğlu. 2012