İrəvan xanlığının əhalisi

Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi. 2017