İrəvan quberniyasının tarixi: 1850–1917-ci illər

Ziyad Əmrahov. Bakı: Nurlar. 2022