İrəvan quberniyasında azərbaycanlıların soyqırımı: 1918–1920

Nazim Mustafa. Bakı: Elm. 2017