İrəvan müəllimlər seminariyası

Cəlal Allahverdiyev. Bakı: Elm və təhsil. 2022