İrəvan Müəllimlər Seminariyası və onun məzunları

Fərrux Rüstəmov. Bakı: Elm və təhsil. 2022