İrəvan məkanında azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə: tarixi və hüquqi aspektdə

Həcər Verdiyeva, Cavid Əlizadə. Bakı, 2020