İrəvan əyalətinin Kameral təsviri: II cild

Bakı: Turxan. 2019