İrəvan əyalətinin Kameral təsviri: 1831-ci il: I cild

Bakı: Turxan. 2018