Herher

Herher – keçmiş İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında, sonralar keçmiş Paşalı (Əzizbəyov, Vayk) rayonunda, hazırda isə Vayotsdzor vilayəti ərazisində çay. Arpa çayının qoludur.

Hidronim “qarqar” (herher) etnonimi əsasında formalaşmışdır.