Hansı sənəd azərbaycanlıları Ermənistana qaytara bilər