Hacı Qara

Hacı Qara – keçmiş Tiflis quberniyasının Lori-Pəmbək qəzasında, sonralar keçmiş Böyük Qarakilsə (Kirovakan, Quqark) rayonunda, hazırda isə Lori vilayəti ərazisində yal. Hallavar (Halavar) kəndinin şimal-şərqində yerləşir.

Yalın adı “Hacı Qara” adından əmələ gəlmişdir.