Həqiqətin onomastikası

İbrahim Bayramov, Nazim Mustafa. Bakı: Şərq-Qərb. 2020