Güney

Güney – Kiçik Qafqazda, Göyçə gölündən Kəlbəcər dağlarına qədər uzanan, uzunluğu 65 km, ən hündür zirvəsi 2740 m olan dağ silsiləsi. Hazırda bu dağ silsiləsini ermənilər “Arequni” adlandırırlar.