Günəş

Günəş – keçmiş Tiflis quberniyasının Lori-Pəmbək qəzasında, sonralar keçmiş Böyük Qarakilsə (Kirovakan, Quqark) rayonunda, hazırda isə Lori vilayəti ərazisində dağ. Vilayətdəki Yuxarı Kilsə kəndinin ərazisində yerləşir.