Gözəlqaya

Gözəlqaya – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Qarakilsə (Sisian) rayonunda, indi Sünik vilayəti ərazisində yayla. Ağkənd kəndindən 3 km məsafədə yerləşir.

Toponim “gözəl” və “qaya” sözlərindən əmələ gəlmişdir.